شهید منصور چهره افروز
 • نام پدر : علی

 • تاریخ تولد : 1339/02/12

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1359/08/11

 • محل شهادت : جبهه ذوالفقاری

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : پراکنده

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -