شهید نصیر حامدی پور
 • نام پدر : عبداله

 • تاریخ تولد : 1328/07/01

 • محل تولد : لنده

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/04/12

 • محل شهادت : مهران

 • عملیات : کربلای یک

 • محل دفن : بجک (شهرک امام خمینی)

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید نصیر حامدی پور