شهید شکراله حسینی موخر
 • نام پدر : حبیب

 • تاریخ تولد : 1348/11/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/28

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 9

 • مزار : 25

 • توضیحات : -

شهید شکراله حسینی موخر