شهید محمدجعفر حصاری
 • نام پدر : رضا

 • تاریخ تولد : 1344/12/07

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/24

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 15

 • توضیحات : -

شهید محمدجعفر حصاری