شهید عبدالرضا خاکسار
 • نام پدر : غلام

 • تاریخ تولد : 1354/02/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1375/04/25

 • محل شهادت : روستای آق داغ قصرشیرین

 • عملیات : -

 • محل دفن : کردستان سفلی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید عبدالرضا خاکسار