شهید تیرداد (اسماعیل) خرازی توکل
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1344/04/01

 • محل تولد : گچساران

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/24

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 14

 • توضیحات : -

شهید تیرداد (اسماعیل) خرازی توکل