شهید عباس خلفی نسب
 • نام پدر : فالح

 • تاریخ تولد : 1345/02/03

 • محل تولد : خرمشهر

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 8

 • مزار : 18

 • توضیحات : -

شهید عباس خلفی نسب