شهید علی کرم خلیل پورتنگ نایاب
 • نام پدر : اله مراد

 • تاریخ تولد : 1345/02/03

 • محل تولد : بندر ماهشهر

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : آب امیری

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید علی کرم خلیل پورتنگ نایاب