شهید جمشید خندانی
 • نام پدر : محمدجعفر

 • تاریخ تولد : 1346/05/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1367/11/13

 • محل شهادت : بانه

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 14

 • مزار : 20

 • توضیحات : -

شهید جمشید خندانی