شهید اسحاق خنیابی طلاگه
 • نام پدر : اسماعیل

 • تاریخ تولد : 1344/02/09

 • محل تولد : بهمئی

 • نوع عضویت : قراردادی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/07

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : چهل کنار

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید اسحاق خنیابی طلاگه