شهید مجید داربا
 • نام پدر : عبداله

 • تاریخ تولد : 1344/06/02

 • محل تولد : بویراحمد

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/06

 • محل شهادت : پاسگاه زید

 • عملیات : -

 • محل دفن : خیرآباد گهر

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید مجید داربا