شهید اله یار دانائی
 • نام پدر : علی پناه

 • تاریخ تولد : 1346/11/21

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/03/05

 • محل شهادت : هورالهویزه

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : اسدآباد

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید اله یار دانائی