شهید عبدالحسین (ابراهیم) دبیری
 • نام پدر : عبدالرسول

 • تاریخ تولد : 1341/07/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید عبدالحسین (ابراهیم) دبیری