شهید اله داد درستان
 • نام پدر : خداداد

 • تاریخ تولد : 1348/06/30

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/31

 • محل شهادت : سرپل ذهاب (قصرشیرین)

 • عملیات : -

 • محل دفن : ویسی گل زرد

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید اله داد درستان