شهید صادق دلروشن
 • نام پدر : -

 • تاریخ تولد : -/-/-

 • محل تولد : -

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 4

 • مزار : 10

 • توضیحات : -

شهید صادق دلروشن