شهید جمعه (اکبر) دهدار
 • نام پدر : اسداله

 • تاریخ تولد : 1341/04/22

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/27

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 27

 • توضیحات : -

شهید جمعه (اکبر) دهدار