شهید ولی دیلمی
 • نام پدر : شعبان

 • تاریخ تولد : 1304/05/05

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1359/08/09

 • محل شهادت : جاده آبادان خرمشهر

 • عملیات : -

 • محل دفن : امامزاده نصرالدین

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -