شهید علی دیودل (صالح نیا)
 • نام پدر : موسی

 • تاریخ تولد : 1342/08/28

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/11/01

 • محل شهادت : بیمارستان بقیه الله تهران

 • عملیات : کربلای پنج

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 3

 • مزار : 20

 • توضیحات : -

شهید علی دیودل (صالح نیا)