شهید حمدالله راجی
 • نام پدر : غلام

 • تاریخ تولد : 1346/06/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/22

 • محل شهادت : موسیان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 17

 • توضیحات : -

شهید حمدالله راجی