شهید محمد راهی
 • نام پدر : نجف

 • تاریخ تولد : 1340/01/28

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/10/11

 • محل شهادت : اردوگاه شهید رجایی بهبهان

 • عملیات : در حین آموزش نظامی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 19

 • توضیحات : -

شهید محمد راهی