شهید جمعه رجبی
 • نام پدر : عیسی

 • تاریخ تولد : 1339/05/13

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1360/03/21

 • محل شهادت : دارخوین

 • عملیات : خمینی روح خدا فرمانده کل قوا

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 18

 • مزار : 13

 • توضیحات : -

شهید جمعه رجبی