شهید لطف اله رحمانی تنگ بردسفید
 • نام پدر : ابراهیم

 • تاریخ تولد : 1348/06/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1362/08/04

 • محل شهادت : مدرسه راهنمایی شهید پیروز

 • عملیات : حمله موشکی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 4

 • مزار : 6

 • توضیحات : -