شهید موسی رحیمی بیشه
 • نام پدر : علی رحم

 • تاریخ تولد : 1347/08/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/28

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : کره سیاه تلخ

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید موسی رحیمی بیشه