شهید حبیب رضوان
 • نام پدر : ابراهیم

 • تاریخ تولد : 1341/03/17

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1361/08/16

 • محل شهادت : موسیان

 • عملیات : محرم

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 8

 • مزار : 2

 • توضیحات : -