شهید مرتضی رضوی
 • نام پدر : سید حسین

 • تاریخ تولد : 1346/04/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : فکه

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : امامزاده اباذر

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید مرتضی رضوی