شهید ابراهیم رنگ ریز
 • نام پدر : اکبر

 • تاریخ تولد : 1344/01/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1363/03/03

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 9

 • مزار : 10

 • توضیحات : -

شهید ابراهیم رنگ ریز