شهید سیف اله زارعی
 • نام پدر : علی

 • تاریخ تولد : 1318/01/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : جوانمرد

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1359/11/03

 • محل شهادت : محور آبادان ماهشهر

 • عملیات : -

 • محل دفن : خواجه خضر

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید سیف اله زارعی