شهید سید مجید زینتی
 • نام پدر : سید نصراله

 • تاریخ تولد : 1341/12/12

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1364/04/21

 • محل شهادت : شرهانی

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 5

 • مزار : 13

 • توضیحات : -

شهید سید مجید زینتی