شهید شکراله سپهری مهر
 • نام پدر : علی کرم

 • تاریخ تولد : 1321/12/02

 • محل تولد : بهمئی

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1376/04/14

 • محل شهادت : سردشت

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 11

 • مزار : 24

 • توضیحات : -

شهید شکراله سپهری مهر