شهید شاپور (مهدی) سحررو
 • نام پدر : موسی

 • تاریخ تولد : 1345/08/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 6

 • مزار : 10

 • توضیحات : -

شهید شاپور (مهدی) سحررو