شهید علی سردهنه
 • نام پدر : خداداد

 • تاریخ تولد : 1310/03/03

 • محل تولد : شادگان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1365/04/11

 • محل شهادت : خرمشهر

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 13

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید علی سردهنه