شهید اکبر سلمان رضائی
 • نام پدر : موسی

 • تاریخ تولد : 1345/03/07

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/03/07

 • محل شهادت : پادگان نجف اشرف شوشتر

 • عملیات : بمباران هوایی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 20

 • توضیحات : -

شهید اکبر سلمان رضائی