شهید خداداد سلیمانی دزکوه
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1346/02/08

 • محل تولد : خرمشهر

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/22

 • محل شهادت : اورژانس بقیه الله آبادان

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 5

 • مزار : 21

 • توضیحات : -

شهید خداداد سلیمانی دزکوه