شهید شاهرخ شاکری
 • نام پدر : ناصر

 • تاریخ تولد : 1346/03/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/28

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 11

 • مزار : 3

 • توضیحات : -

شهید شاهرخ شاکری