شهید غلامرضا شاکری
 • نام پدر : مرتضی

 • تاریخ تولد : 1346/08/29

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/21

 • محل شهادت : ابوقریب

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 2

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید غلامرضا شاکری