شهید علی شجاعی
 • نام پدر : سهراب

 • تاریخ تولد : 1342/01/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1376/08/06

 • محل شهادت : بیمارستان شهیدزاده بهبهان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 10

 • مزار : 3

 • توضیحات : -