شهید محمود شعبانی
 • نام پدر : عزیز

 • تاریخ تولد : 1344/06/03

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/28

 • محل شهادت : شلمچه

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 9

 • مزار : 2

 • توضیحات : -

شهید محمود شعبانی