شهید ابراهیم شعبانی نژاد
 • نام پدر : باران

 • تاریخ تولد : 1345/06/25

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/08

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 8

 • مزار : 22

 • توضیحات : -

شهید ابراهیم شعبانی نژاد