شهید مهران شفیعی
 • نام پدر : محمدابراهیم

 • تاریخ تولد : 1343/05/01

 • محل تولد : اهواز

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 13

 • مزار : 2

 • توضیحات : -

شهید مهران شفیعی