شهید علی مدد شکاری
 • نام پدر : کیامرز

 • تاریخ تولد : 1343/03/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 8

 • مزار : 14

 • توضیحات : -

شهید علی مدد شکاری