شهید عبدالرحمان شمشیری
 • نام پدر : بارونی

 • تاریخ تولد : 1346/09/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/03/29

 • محل شهادت : عراق

 • عملیات : -

 • محل دفن : کره سیاه تلخ

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید عبدالرحمان شمشیری