شهید بهرام شهریاری دم تنگ
 • نام پدر : الله بخش

 • تاریخ تولد : 1333/07/07

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1359/08/29

 • محل شهادت : فیاضیه

 • عملیات : -

 • محل دفن : آبادان

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -