شهید مصطفی شهیدزاده
 • نام پدر : آقاجان

 • تاریخ تولد : 1336/03/02

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : جهادگر

 • یگان/ارگان : جهاد سازندگی

 • تاریخ شهادت : 1360/03/28

 • محل شهادت : دارخوین

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 17

 • مزار : 14

 • توضیحات : -