شهید ایرج شیرزاد
 • نام پدر : آقا

 • تاریخ تولد : 1331/11/10

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1384/03/26

 • محل شهادت : بهبهان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 3

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید ایرج شیرزاد