شهید محمد شیکی
 • نام پدر : حبیب

 • تاریخ تولد : 1343/07/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 10

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید محمد شیکی