شهید محمدجواد صالحی
 • نام پدر : آقاشاه

 • تاریخ تولد : 1337/02/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 30

 • توضیحات : -

شهید محمدجواد صالحی