شهید مسعود صالحی
 • نام پدر : حمداله

 • تاریخ تولد : 1345/06/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/24

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 4

 • مزار : 11

 • توضیحات : -

شهید مسعود صالحی