شهید محمدحسن صالحی مکاری
 • نام پدر : فتح اله

 • تاریخ تولد : 1342/05/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/27

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 10

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید محمدحسن صالحی مکاری