شهید کریم صالحی ویسی
 • نام پدر : شکری

 • تاریخ تولد : 1344/12/11

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1366/04/21

 • محل شهادت : قصر شیرین

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 5

 • مزار : 20

 • توضیحات : -

شهید کریم صالحی ویسی