شهید معزالدین (مهدی) طباطبائی
 • نام پدر : محمدجعفر

 • تاریخ تولد : 1343/05/31

 • محل تولد : آغاجاری

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 4

 • مزار : 11

 • توضیحات : -

شهید معزالدین (مهدی) طباطبائی